Ga naar hoofdinhoud

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Het PMO onderzoek is een preventieve gezondheidscheck die de gezondheid van jouw medewerkers in kaart brengt. Hierdoor kun je als werkgever tijdig maatregelen nemen en de gezondheid van jouw medewerkers bewaken en verbeteren. Zo krijg je productievere en vitalere medewerkers en verklein je de kans op risico’s en langdurig verzuim.

Meer weten? Neem contact op!
PMO

Waaruit bestaat een PMO?

Elke organisatie is anders, dus een PMO is altijd maatwerk. Wij passen onze dienstverlening graag aan op de wensen en behoeftes van jouw organisatie. Om de gezondheid van de medewerkers in kaart te brengen kijken we bij HBS naar zowel de fysieke als de mentale gezondheid van de medewerker.

Samen stellen we een pakket samen dat past bij jouw vraag en organisatie. De basis bestaat uit vragenlijsten en fysieke onderzoeken. Deze kunnen worden uitgebreid met diverse aanvullingen.

Deze aanvullingen kunnen bestaan uit:

  • Bloedonderzoek, cholesterol en glucoseBloeddrukonderzoek
  • Ogentest (waaronder beeldschermtest)
  • Fysieke belasting en belastbaarheid
  • Audiometrie
  • Conditietest
  • PSA

Deze verschillende testen geven inzicht in de gezondheid van de medewerker. Op basis van de resultaten krijgt de medewerker vervolgens gericht advies, tips en tricks om hun leefstijl aan te passen en de gezondheid te verbeteren.

Aan de hand van de door ons opgemaakte anonieme groepsrapportage, krijg je inzicht op mogelijke gezondheidsproblemen bij jouw medewerkers. We zorgen voor het juiste advies en de belangrijkste conclusies en denken graag met je mee over de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers. Waar anderen stoppen bij het advies, pakken we bij HBS door. Met bijpassende workshops of trainingen helpen wij je vooruit naar een werkfitte organisatie.

De PMO voeren we uit met onze partner Preventned. Zij zijn iedere dag bezig met onderzoek en hun data-analisten weten van de hoed en de rand. Met hun meetgegevens kunnen we zien wat er aan de hand is, wat de richting moet zijn en wat de prioriteiten. Daarnaast leveren hun data de vertaling naar het rendement van de investering in duurzame inzetbaarheid.

Is een PMO verplicht?

Het aanbieden van een periodiek medisch onderzoek aan je medewerkers is wettelijk verplicht volgens de Arbowet. De belangrijkste reden om de PMO wettelijk verplicht te maken, is om de kans op risico’s en langdurig verzuim te verkleinen. Hoewel je als werkgever verplicht bent een preventief medisch onderzoek aan te bieden, is de medewerker niet verplicht om hieraan deel te nemen. Daarnaast is het PMO, net als de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), onderdeel van het arbeidsomstandighedenbeleid van je organisatie.

Meer weten?

Onze specialisten helpen je graag vooruit!

Dorrianne van Vugt – van Hal

Neem contact op!