Ga naar hoofdinhoud
Goede arbodienstverlening, voor een eerlijke prijs.

Regie op Verzuim

Wil jij zelf de regie in handen houden maar wel kunnen terugvallen op een partner? Een partner die meekijkt en helpt wanneer jij daarom vraagt?

Met de module ‘Regie op Verzuim’ voldoe jij aan de wettelijke voorwaarden om aangesloten te zijn bij een arbodienst maar houd je zelf de regie. Ons verzuimmanagementsysteem geeft jou inzicht en overzicht in het verzuim binnen jouw organisatie. HBS begeleidt en bewaakt het re-integratieproces van jouw medewerkers op basis van de Wet Verbetering Poortwachter. Zo brengen we het ziekteverzuimpercentage omlaag en de inzetbaarheid van jouw medewerkers omhoog. Is een bezoek aan de bedrijfsarts nodig? Dan kan er snel gehandeld worden omdat HBS over een eigen bedrijfsarts beschikt.

Regie op verzuim

Hoe werkt verzuimbegeleiding?

Snel actie ondernemen. Met een duidelijke rolverdeling, zodat medewerkers de juiste zorg én begeleiding krijgen. Altijd binnen de vertrouwelijkheid die daarvoor staat. Zo halen wij het beste uit mens en organisatie. Wij maken een duidelijk onderscheid tussen de procesrol en de beoordelingsrol. In de procesrol neemt de Inzetbaarheid Gids de leiding. In de beoordelingsrol neemt de Bedrijfsarts het voortouw.

Procesrol bij verzuimbegeleiding

De Inzetbaarheid Gids begeleidt de leidinggevende en medewerker stap voor stap, zoals vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast zorgt deze persoon voor goede en gelijkwaardige gesprekken tussen de leidinggevende en medewerker. De Inzetbaarheid Gids is ook het aanspreekpunt voor de directie, het management, HR en de Medezeggenschap (OR/MR).

Beoordelingsrol bij verzuimbegeleiding

De Bedrijfsarts is verantwoordelijk binnen de beoordelingsrol, met ondersteuning van de Verpleegkundig Specialisten (VSAZ) en de Werk & Gezondheid Gids (Casemanager CMTD). De Werk & Gezondheid Gids werkt onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. Deze persoon mag daarom vragen naar het herstelverloop van de medewerker en wat de mogelijkheden zijn qua werk(hervatting). De bedrijfsarts is daarnaast beschikbaar voor strategisch advies aan de directie, HR en de Medezeggenschap (OR/MR).

Wil jij een stap verder gaan in verzuimbegeleiding?

Heb jij behoefte aan net wat meer begeleiding? Vul dan onze basis module aan met een korte beoordeling van iedere digitale ziekmelding. Onze Inzetbaarheid Gidsen bellen jouw medewerker voor een snelle opvolging wanneer de situatie daarom vraagt. Ons advies koppelen we aan concrete vervolgacties. 

Het hoogste rendement behalen én aantoonbaar resultaat? Kies dan voor onze module Regie Op Inzetbaarheid: proactieve arbodienstverlening met intensieve begeleiding. Zo breng je jouw organisatie en medewerker in een WerkfitRitme!

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten.

Dorrianne van Vugt – van Hal

Directeur VerzuimSupport
Inzetbaarheid Gids/
Casemanager RSC
076-5038052

Mail Dorrianne