Ga naar hoofdinhoud
Hoe kan HBS jou vooruit helpen?

Kwaliteitsgarantie

Human Business Support is een gecertificeerde arbodienst. We hebben er bewust voor gekozen om aan deze norm te voldoen en een gegarandeerde kwaliteit te bieden.

Om de kwaliteit van diensten en producten te beheersen, heeft de directie van Human Business Support een kwaliteits- en risicomanagementsysteem conform de norm ISO 9001:2015 ingericht en de intentie dit te onderhouden en waar mogelijk te verbeteren.

Het kwaliteits- en risicomanagement is opgezet om te bereiken dat:

  • het kwaliteits- en risicomanagement onderdeel is van het DNA van de organisatie en bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen;
  • de werkmethoden binnen de organisatie geïdentificeerd en gedocumenteerd zijn, en daarmee duidelijk zijn;
  • de processen worden bewaakt, gemeten, geanalyseerd en zo mogelijk verbeterd;
  • we streven naar voortdurende verbetering;
  • de klanttevredenheid wordt verhoogd;
  • de organisatie voldoet aan de eisen, wensen, behoeftes, verwachtingen van de belanghebbenden.

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het daarmee samenhangende beleid en zorgt ervoor dat de organisatie over de mensen, informatie en middelen beschikt om het kwaliteitsbeleid te kunnen realiseren. De directie ziet erop toe, dat medewerkers bekend zijn met het kwaliteits- en risicomanagementsysteem en de in dat kader gestelde doelen. Met vakbekwame en professionele mensen, maar vooral ook met beheerste en gecontroleerde processen wordt er een kwalitatieve dienstverlening verleend.

Jaarlijks wordt er door de organisatie tijdens de 24-uurs van HBS gezamenlijk met een Jaarplan, focus gegeven aan de doelen van het komende jaar. Uit deze doelen worden kwaliteitsdoelstellingen gedestilleerd waar de focus van dat jaar op komt te liggen.

Begeleiding door gecertificeerde specialisten

Onze specialisten zijn aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en zij dienen zich houden aan de geldende richtlijnen/beroepscodes. Hiervoor verwijzen wij u naar www.noloc.nl en register-rsc.nl.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze specialisten.

Margareth

Margareth UitdeHaag

Teamleider Proces & Support
076-5038052

Mail Margareth
Register Casemanagement
Noloc Register Loopbaan Professional