Ga naar hoofdinhoud

Poortwachtergarantie

Door 29 juni 2017september 20th, 2021Nieuws

Indien uw medewerker ziek wordt, begeleidt het verzuimteam van Human Business Support u en uw medewerker. We zoeken naar praktische oplossingen om hem zo snel als medisch verantwoord, weer aan de slag te krijgen. Soms loopt het echter anders en is er sprake van langdurig verzuim. Dan begeleiden we u ook bij het volgen van de verplichtingen die de Wet verbetering Poortwachter stelt en geven we u een unieke Poortwachtergarantie.

Wat is de Poortwachtergarantie?

Wanneer uw medewerker ziek wordt, heeft u als werkgever de verplichting het loon van een zieke medewerker twee jaar door te betalen. Aan het einde van deze termijn, oordeelt het UWV of er voldoende inspanningen zijn verricht om de medewerker (gedeeltelijk) aan het werk te krijgen. Dit kan passend werk zijn binnen uw organisatie of bij een andere werkgever. Aan hand van deze Poortwachtertoets, wordt bepaald of u als werkgever loonsancties krijgt.

Als het UWV oordeelt dat er voldoende inspanningen zijn verricht, volgt er geen loonsanctie. Het UWV zal dan verder gaan met de WIA-beoordeling. Indien er onvoldoende re-integratie activiteiten zijn verricht, dan krijgt u als werkgever een loonsanctie opgelegd van (maximaal) 52 weken, waarin u het loon van uw medewerker moet doorbetalen.

Zekerheid met Poortwachtergarantie

Omdat we u graag zekerheid bieden, geeft Human Business Support u een unieke Poortwachtergarantie. Wij garanderen u, wanneer u al onze adviezen correct heeft opgevolgd, dat er geen loonsancties vanuit het UWV volgen. Een hele zorg minder!

Heeft u al een lopend verzuimdossier? Ook dan helpen we u graag om loonsancties te voorkomen. Bij lopende dossiers dient eerst ingeschat te worden of het al een loonsanctie dossier is.

Wilt u meer weten over de unieke Poortwachtergarantie of heeft u een ‘hoofdpijn’ verzuimdossier? Neem contact met ons op en we helpen u graag vooruit!