Ga naar hoofdinhoud

Vakantie & verzuim

Door 9 juli 2019september 20th, 2021Nieuws

Met de vakantie voor de deur, zijn er zaken die van invloed zijn in de afspraken met uw zieke medewerker. Maar hoe zit het ook alweer met…

De vakantiedagen van mijn zieke medewerker?

Indien medewerkers tijdens hun verzuim, vakantie willen opnemen, dienen zij dit aan te vragen bij de werkgever. De werkgever kan bij twijfel of de vakantie het herstel belemmert, de bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts beoordeelt of de vakantieplannen medisch verantwoord zijn en adviseert de werkgever. Na toestemming van de werkgever, neemt de medewerker het volledige aantal vakantiedagen op, volgens de afgesproken contracturen. Alleen dan is de medewerker tijdens deze vakantieperiode vrijgesteld van re-integratie verplichtingen.

Vakantiedagen uitbetalen bij een WIA uitkering?

Vakantiedagen die zijn opgebouwd voorafgaand aan de ingangsdatum van de WIA-uitkering, worden niet verrekend met de WIA-uitkering.

Het UWV heeft sinds 2017 het volgende standpunt ingenomen: “Nabetaling van vakantiedagen die door de (ex)werkgever zijn verantwoord na aanvang van een recht op WIA-uitkering, maar betrekking hebben op een periode voor aanvang van het recht op WIA-uitkering, wordt toegerekend aan de periode waarop die nabetaling betrekking heeft.”

>> Meer weten? Onze Casemanagers helpen u graag vooruit