Ga naar hoofdinhoud
De arbodienst die verder kijkt dan verzuim… en het béste haalt uit jouw medewerkers en organisatie

Arbodienst

Anders kijken, denken en doen bij ziekteverzuim. Dat is wat HBS onderscheidt in de traditionele wereld van arbodienstverlening.

Elke werkgever wil een laag ziekteverzuim en productieve medewerkers. Maar een hoog ziekteverzuim is vaak een signaal waar andere oplossingen nodig zijn dan een goede bedrijfsarts. Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig? Lees hier de metafoor van de fiets!

Hoe kijkt HBS anders?

Verzuim begint eerder dan je denkt

Waar de meeste arbodiensten kijken van ziekmelding tot herstelmelding,  kijkt HBS anders. Voor ons begint verzuim bij in dienst treden en eindigt het bij uit dienst gaan. Want iedere medewerker wordt wel eens ziek. Maar waar de ene medewerker verzuimt, doet de ander dat niet. En waar de ene medewerker weer snel aan het werk gaat, blijft de ander liever nog een tijdje thuis. Door anders te kijken naar verzuim heeft HBS voor jouw organisatie veel meer mogelijkheden om verzuim te voorkomen. Een paar voorbeelden:

 • Door vóór het verzuim al te starten met trainen en afspraken maken
 • Door jouw medewerkers sneller te laten herstellen door te focussen op werk dat wél past binnen de eigen of een andere organisatie
 • Door de leereffecten na het verzuim te benutten om iedere dag beter te worden. En daar hoef je dus helemaal niet ziek voor te zijn…

En tenslotte door te focussen op het beste halen uit mensen en organisaties (met een mooi woord amplitie), gaan medewerkers en organisaties echt anders kijken naar werk. Krijgen ze meer plezier in hun werk en dat leidt dan weer tot lager verzuim. Vandaar iedereen wil vooruit!

Hoe denkt HBS anders?

Verzuim als thermometer van de organisatie

Zie verzuim als een thermometer die aangeeft hoe jouw organisatie er voor staat. Iedere werkgever heeft ‘recht’ op een passend verzuim. Passend bij het soort organisatie of het seizoen bijvoorbeeld. Staat jouw verzuim op ‘groen’ dan gaan we met jouw in gesprek over de lange termijn. Hoe bindt en boei je de juiste mensen? Verwacht je dat de organisatie ontwikkeling en ontwikkeling van je mensen samen blijven lopen? Of verwachten beiden iets anders in de toekomst?

Maar slaat de thermometer hoog uit, dan heeft de organisatie koorts en is er écht iets anders aan de hand. Maar is dat altijd medisch? Nee natuurlijk niet. Vaak zijn er heel andere oorzaken waarom jouw organisatie plotseling ‘patiënt’ geworden is. Of sterker; heeft jouw organisatie iets chronisch onder de leden. Dan ligt de oplossing dus niet bij een goede bedrijfsarts of taakgedelegeerde die alleen maar focust op de korte termijn. Maar is een nauwe samenwerking van diverse specialisten nodig. Die samen met jou de organisatie én de medewerkers beter gaan maken. Zo halen we de angel uit het verzuim, pakken we de wérkelijke oorzaken aan en herstelt jouw organisatie voor de lange termijn.

Hoe doet HBS anders?

Eigen regie PLUS volgens HBS

‘Ziek zijn overkomt je, maar verzuim is een keuze’. Dat is het principe van Het Eigen Regie Model en daarmee de basis van veel arbodiensten. Sterk bedacht, maar niet altijd voldoende. Vaak worden adviezen en benodigde acties niet begrepen of niet opgevolgd. Het goede verzuimgesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt niet altijd gevoerd. Vaak zijn leidinggevenden zelfs (mede) oorzaak van het verzuim. De signalen worden gemist of er wordt niet de juiste actie genomen. Vaak door te weinig tijd, kennis en/of ervaring. Het gevolg? Medewerkers die onnodig te lang thuis zitten, onnodige escalatie van verzuim, uitstel van WIA-aanvragen of risico op UWV sancties. Als werkgever loop je dan achter de feiten aan.  En voorkomen is toch beter dan genezen?

Onze aanpak is:

 1. Gebaseerd op een goed en gelijkwaardig gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker
 2. Met als PLUS:
 • Een deskundig vangnet voor de medewerker én de werkgever waarbij het proces wordt bewaakt door onze ervaren Inzetbaarheid Gidsen/Casemanagers;
 • Wij wegen elke verzuimmelding situationeel. Zo scheiden we aan de voorkant medisch verzuim en verzuim door gedrag;
 • Training en intensieve begeleiding van direct leidinggevenden, zodat zij verzuimsignalen eerder waarnemen en ook oppakken;
 • Begeleiding op maat, op basis van kennis, vaardigheden én talent van de leidinggevende en de medewerker;
 • Eenduidige aansturing van betrokkenen, met snelle toegang tot goede bedrijfsgeneeskundige zorg;
 • Het structureel betrekken van alle stakeholders;
 • Conform AVG/privacyregels;
 • Indien gewenst op locatie.
Wil jij direct blijvend besparen op je verzuim? Neem contact op!

De HBS aanpak werkt. Aantoonbaar!

Verdien je arbodienstverlening terug in 6 maanden

55
De ziekmeldingsfrequentie van de medewerker van onze klanten ligt 55% lager dan het landelijk gemiddelde.
2
Het gemiddelde korte verzuim in Nederland duurt 5 dagen. Bij HBS 3 dagen.
25
Het gemiddelde verzuimpercentage bij onze klanten ligt 25% lager dan het landelijk gemiddelde.
60
Krijgt jouw organisatie te maken met langdurig verzuim? Dan sturen wij actief aan op de WIA-instroom. Onze IVA-uitkeringen zijn 60% hoger dan het landelijk gemiddelde.
Reken hier uit hoe onze arbodienstverlening zich terug verdient