Ga naar hoofdinhoud

Wat doet een bedrijfsarts?

Door 19 oktober 2023Blog
Wat doet een bedrijfsarts

Het liefst krijg je zo min mogelijk te maken met ziekteverzuim binnen jouw organisatie. Vooral langdurig verzuim kan een flinke deuk in de organisatie veroorzaken. Niet alleen valt personeel uit door ziekte, maar de rest van het team moet vaak kunst- en vliegwerk verrichten om de boel draaiende te houden.

Als werkgever heb je volgens de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit een aantal verplichtingen in geval van verzuim. Zo ben jij als werkgever verplicht om je te laten bijstaan door een bedrijfsarts. De bedrijfsarts begeleidt jouw medewerkers bij ziekteverzuim, maar kan ook preventief worden ingezet. Wij vertellen je graag meer over de rol van de bedrijfsarts!

Rol bedrijfsarts

De bedrijfsarts is een medisch specialist gespecialiseerd op het gebied van werk en gezondheid. Zij analyseert de situatie bij ziekteverzuim en geeft vervolgens advies over de verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen in werk. Belangrijk is dat de bedrijfsarts zonder enige invloed van buitenaf kijkt en denkt vanuit de mogelijkheden van de zieke medewerker. Maar welke taken en verantwoordelijkheden heeft de bedrijfsarts naast het begeleiden van ziekteverzuim nog meer?

  1. Begeleiden van ziekteverzuim en re-integratie
  2. Preventie van verzuim
  3. Uitvoeren van keuringen en Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
  4. Signaleren van beroepsziekte

De bedrijfsarts kijkt samen met onze Inzetbaarheid Gidsen en Werk & Gezondheid Gidsen hoe wij jou als werkgever zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Zo vertalen onze Inzetbaarheid Gidsen de adviezen van de bedrijfsarts naar praktische instructies die naadloos passen bij jou op de werkvloer.

Ziekteverzuimbegeleiding

De bedrijfsarts begeleidt jouw zieke medewerker(s) bij ziekteverzuim en de re-integratie. Zij beoordeelt vanuit een gesprek met de zieke medewerker de situatie en stelt vervolgens de probleemanalyse op. In de probleemanalyse worden de volgende zaken in kaart gebracht:

  1. Wat zijn de verwachtingen rondom de re-integratie van de medewerker?
  2. Welke activiteiten kunnen het herstel van de medewerker stimuleren?
  3. Welke mogelijkheden zijn er in het werk van de medewerker?

Nadat de probleemanalyse is opgesteld, geeft de bedrijfsarts advies en evalueert periodiek met de medewerker gedurende de verzuimperiode.

Ziektepreventie

De bedrijfsarts houdt tevens zicht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Hoe dit er in de praktijk uit ziet? De bedrijfsarts kan jou als werkgever adviseren over bijvoorbeeld beschermende maatregelen ter ziektepreventie. Daarnaast kan de bedrijfsarts gevraagd én ongevraagd advies geven over maatregelen die ingezet kunnen worden om (langdurig) verzuim te voorkomen. Denk hierbij aan advies ten aanzien van werkplekken en werkdruk.

Preventief medisch onderzoek

Jij bent als werkgever verplicht om een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie voor jouw medewerkers te creëren, maar hoe pak je dat aan? Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kan hier een goed hulpmiddel voor zijn. Een PMO is een preventieve gezondheidscheck die wordt uitgevoerd door de bedrijfsarts. Het onderzoek brengt de gezondheid van jouw medewerkers in kaart met als doel verzuim binnen jouw organisatie terugdringen of voorkomen.

Verschil arbo arts en bedrijfsarts

Bedrijfsarts en arbo-arts; twee termen die vaak door elkaar gebruikt worden of worden gezien als synoniemen van elkaar. Beide artsen zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van zieke medewerkers bij re-integratie, maar er zijn wel degelijk verschillen. Wij zetten de verschillen graag voor je op een rijtje:

  • Een bedrijfsarts heeft na een basisopleiding een specialisatie ‘arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde gevolgd;
  • Een arboarts is een basis arts, zonder de specialisatie bedrijfsgeneeskunde en mag alleen onder toezicht van een bedrijfsarts (supervisie) hetzelfde werk doen.

Wanneer bedrijfsarts inschakelen?

Is jouw medewerker ziek? Meld dit dan direct bij de Inzetbaarheid Gids, zij bekijken vervolgens welke actie nodig is. Soms is dat een telefoontje, soms is er de eerste twee weken geen actie nodig. Houdt het verzuim langer aan? Of heb jij het vermoeden dat het ziekteverzuim van jouw medewerker langer gaat duren? Dan komt de bedrijfsarts in beeld. Uiterlijk in week zes van het verzuim dient er volgens de Wet Verbetering Poortwachter een probleemanalyse opgesteld te worden.

Is jouw medewerker nog niet ziek, maar is er wel behoefte aan een spreekuur met de bedrijfsarts? Geen probleem! Een spreekuur met de bedrijfsarts kan ook altijd preventief ingezet worden.

Bedrijfsartsen bij HBS

Snel actie ondernemen met een duidelijke rolverdeling. Maar hoe ziet dat er nou eigenlijk in de praktijk uit? Bij HBS hebben we een soort ‘dans’ tussen de proces- en beoordelingsrollen. Onze Inzetbaarheid Gidsen zijn als de choreografen die het re-integratieproces begeleiden en in de gaten houden. Terwijl de bedrijfsarts de ‘medische keurmeester’ is die jouw medewerkers beoordeelt en helpt om weer duurzaam aan het werk te kunnen.

Enkele taken kan de bedrijfsarts laten uitvoeren door onze Werk & Gezondheid Gidsen; ook wel taakdelegatie genoemd. Dat zorgt ervoor dat jouw zieke medewerker precies de juiste ondersteuning krijgt op het juiste moment. De bedrijfsarts krijgt meer tijd voor de taken die alleen een bedrijfsarts mag uitvoeren en de Werk & Gezondheid Gidsen kunnen meer aandacht besteden aan het persoonlijke verhaal achter het verzuim. Samen zetten we in op herstel dat blijvend is, als een soort harmonieuze symfonie!