Ga naar hoofdinhoud

Hollen of stilstaan? Neem de tijd om actief te sturen op resultaat!

Door 6 april 2022Blog
Tijd HBS

De wereld om ons heen verandert razendsnel. We deelden dat al een tijdje met elkaar. Van hoogconjunctuur naar COVID naar onrust in Europa. Vandaag rapporteerde het IPCC ook niet erg positief over de grootste crisis die nog komen gaat. Never a dull moment dus. De omgeving laat zich niet sturen en wij als mens surfen mee op de golven van deze woelige zee.

De mismatch op de arbeidsmarkt is zo’n constante van verandering waar wij en jullie dagdagelijks mee te maken hebben. Dat uit zich in o.a. verzuim, stress, onvrede en conflict. Werkgevers vissen in eenzelfde vijver en de vis blijft schaars en wordt schaarser. Dat is zeker. Dus rennen heeft wel een tijdelijk effect en tijdelijk zin, maar is eindig. We zijn immers mensen, geen Cheeta’s.

Blijf je hollen? Of heb je het lef om eens even stil te staan? Neem de tijd om actief te sturen op resultaat! Tijd dus om anders te kijken, te denken en te doen.

Het adviesbedrijf Gallup onderzocht in 2018 in 155 landen de betrokkenheid van medewerkers en vertaalde dat naar productiviteit. Bedrijven met betrokken medewerkers zijn maar liefst 17% productiever en 21% winstgevender dan bedrijven die onderaan bungelen. Dat gecombineerd met de schattingen uit diverse onderzoeken, dat 60-70% van de medewerkers zich niet verbonden voelt met de organisatie, laat een enorm potentieel zien van ‘onontgonnen werkvermogen’ in organisaties. De oplossing ligt dus mogelijk veel dichterbij dan we vaak denken, én we kunnen en mogen er als werkgevers zelf actief op sturen!

Professor Ilmarinen zag dat al in de jaren 80 van de vorige eeuw. Hij legt het hier glashelder uit. Met zijn Huis van Werkvermogen liet hij zien dat er 4 factoren van invloed zijn op het werkvermogen van mensen en organisaties. Vitaliteit, Vaardigheden, Normen en waarden, Werkrelaties. Klinkt logisch en simpel, en dat is het ook! Vitale medewerkers met de juiste competenties en vaardigheden én de wil die te ontwikkelen, zijn, in relatie met passend werk en een goede werkrelatie met collega’s en management, productiever. Inmiddels heeft TNO dit model verder uitgewerkt en kunnen we op allerlei manieren de verdiepingen van het Huis van Werkvermogen niet alleen meten, maar ook bepalen welke interventies de meeste prioriteit hebben.

HBS en haar partners in het ACE Collectief helpen je hier concreet vorm aan te geven. Met het WerkfitRitme hebben we dat inzichtelijk gemaakt en met de WerkfitMonitor® laten we de aantoonbare resultaten zien. Zodat jij als HR-professional met een business case kan laten zien dat anders kijken, denken en doen, meer oplevert dan doen wat de anderen ook doen. Een gelukkigere organisatie levert simpelweg meer op. Blijvend.

We helpen je niet alleen om dat aantoonbaar te maken, we helpen je ook om het zichtbaar te maken op de werkvloer. Met voorBLIJblijvers heb je een positieve marketingmix bij de hand waarmee je iedere maand thema’s, die bij jouw organisatie en medewerkers passen, onder de aandacht kan brengen. Wij bij HBS doen dat zelf ook, met veel plezier en creativiteit én met verrassende resultaten.

En natuurlijk helpen we je met concrete diensten om het praktisch uit te voeren. Samen met de stakeholders in jouw organisatie, directie, management, medezeggenschap, HR en medewerkers. In samenwerking met onze partners. Kijk maar eens bij ACE+ Positief Productief.

Van arbodienstverlening tot het ontwikkelen van jouw medewerkers en organisatie. Met een duidelijke visie. Ieder mens is productiever in werk dat past. Bij de eigen of een andere werkgever. En dat is win-win: meer werkplezier én productievere organisaties.

Het is tijd om anders te kijken, denken en doen. Om niet te blijven hollen, maar even stil te staan. Mijn team en partners staan klaar om je praktisch te helpen!

Team Human Business Support,

Andreas van den Goorbergh